Okullara Yönelik Eğitimler

Okullara Yönelik Eğitimler

 Öğrencilerimizin geleceğimiz olduğunun bilincin de, topluma faydalı bireyler olmasında katkı da bulunmak için uzman psikologlarımız ile bir çok konu hakkında söyleşiler düzenliyoruz.

Başlıca Eğitim Konu Başlıkları

Sınavın Kaygı Hali, Verimli Hali

Sınav, öğrencilik hayatımızda yaşamımızı yönlendiren bir durum olarak sıkça karşımıza çıkmaktadır. Özellikle vize ve final haftaları öncesi kaygı durumumuzda artışlar olabilir. Son yıllarda sınav kaygısı sebebiyle uzmanlara başvurular artmıştır. Bu seminerin amacı sınav kaygısının ne olduğu, nedenleri ve bu kaygının nasıl yönetebileceği konusunda bilgi vermektir. 

Zihin Nasıl Öğrenir?

Zihin nasıl öğrenir sorusunun tek bir cevabı yoktur. Öğrenme dinamik bir süreçtir ve bu sürecin işleyişinde birçok faktör önemli rol oynar. 

Bu seminerde, zihin ve öğrenmeye dair etkileşim halindeki faktörlere değinilerek, öğrenme sürecini geliştirmeye yol gösterecek kısa yollara değinilecektir. 

Üniversite Yılları: Ayrışma-Bireyselleşme, Gelişim ve Uyum

Son dönemde yapılan çalışmalarda üniversite yıllarını kapsayan dönemin geç ergenlikten ve erken yetişkinlikten farklı olduğu öne sürülmektedir. Bu seminerde, bu “arada kalmış” dönemin özelliklerine değinilecektir. Aynı zamanda üniversitede sizi bekleyen akademik, sosyal ve kişisel değişimleri de yakından tanıyabilirsiniz. Uyum sağlamakta güçlük çektiğiniz noktalar ve gelişimsel meseleler ile daha iyi baş etmek için neler yapılabileceğine dair yöntemler öğrenebilirsiniz.

İçimizdeki Bağımlı-Hangimiz Bağımlı Değiliz?

Madde kullanımı ve bağımlılığı günümüz dünyasında giderek yaygınlaşan bir durumdur. Özellikle ergenlerin ve gençlerin maddeyi denemek açısından risk altında olduğu bilinmektedir. 

“Bir kereden bir şey olmaz...” diyerek madde kullanmaya başlayan birçok birey bir süre sonra o maddeye bağımlı hale gelir.  Bu seminerde maddelere ve bağımlılığa dair aşağıdaki konulara değinilecek ve katılımcıların soruları yanıtlandırılacaktır.

 • Hangi maddeler bağımlılık yapar?
 • Bir kere denemekle bağımlı olunur mu?
 • Bağımlılık nasıl gelişir? 

Öfke Kontrolü

Öfke hayatta kalma mekanizmamızın olmazsa olmaz bir parçasıdır. 

Bu nedenle öfke bastırılması ya da yok edilmesi gereken bir duygu olmaktan ziyade doğru yönlendirildiğinde ve yapıcı ifade edildiğinde hayat kurtarır, yaşam alanımızı genişletir ve bizi özgürleştirir. 

Bireyin doğal bir duygu olan öfkesini, kendisine ve çevresine zarar vermeden yaşayabilmesi için, öncelikle öfkesini fark ederek tanıması, olumlu bir biçimde ifade etmekten korkmayarak, onu sağlıklı bir biçimde yaşaması gerekmektedir. 

Bu çalışmada;
• Öfke, öfke türleri ve öfkenin nedenlerine
• Öfkeyi fark etme ve değerlendirme becerilerine
• Alternatif ifade tarzları ve gevşeme tekniklerine yer verilecektir.

Psikolojideki Mitoloji; Mitolojideki Psikoloji

Mitler, insan ruhunun yaratıcı eylemlerle yaptığı sıçramaları, nesiller boyu canlılığını koruyarak, ileriye doğru kazanımlar edinerek yansıtırlar. Mitoloji insan bilincinin gelişim öyküsünü ve bu zorlu süreçler içerisindeki temel insani duyguları yani korku, kaygı, umut, coşku gibi yaşantılara ayna tutar.

İnsanın kendisini anlaması mitlere, mitolojiye bakarak ve burada çalınan müziğe kulak vermesiyle daha anlamlı olabilir mi? Bu seminer bu ve benzeri soruları tartışarak insanlığın bilinçdışından kendi bilincinize dair bildiklerinizi gözden geçirmenize ve yeni farkındalıklar kazanmanıza alan açacaktır.

Ruhumuz Neyle Beslenir?

İnsan, var olmaya başladığı andan itibaren, hem fiziksel hem zihinsel olarak beslenerek gelişir. Bu var olma sürecinde, bedenimiz ve zihnimiz arasındaki ilişki de farklı yollar gösterir. Beslenme, zihin ve beden ilişkisinin ortaya konulduğu alanlardan biridir.

Dışarıdan bakan gözün gördüğü beden ile zihin arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu seminerde, psikolojik dünyamızda yaşadıklarımız, bedenimizi ve beslenmemizi nasıl etkiler sorusu cevaplandırılmaya çalışacaktır. 

"Neden Depresif Hissederiz?"

Yaşadığımız hiçbir duygu boşuna değil. Çoğu zaman depresif ruh hallerini acilen dindirilmesi gereken acılar olarak görürüz. Aslında vermek istedikleri bir mesaj vardır, onu duymaya hazır mıyız?

 

 

Duygularımız nasıl dönüşür? Bize ne anlatmak ister? Neden kaygı yaşarız? Kaygı canlılığımızın kaynağı olamayınca nasıl çökkün hissederiz? Duygular varoluşumuzu nasıl şekillendirir ve zenginleştirir? Sorun diye tanımladığımız depresyon tam olarak nedir? Bu seminer bu ve benzeri soruları tartışarak depresyona dair bildiklerinizi gözden geçirmenize ve yeni farkındalıklar kazanmanıza alan açacaktır.

Üniversite Yaşamına Uyum

Üniversite; sistemin, derslerin, ortamın, ilişkilerin farklı olduğu yeni bir ortam. Bu yüzden üniversitenin keyfi de derdi de bambaşka.

Üniversite Yaşamına Uyum seminerinde üniversiteye başladıktan sonra sizi bekleyen akademik, sosyal ve kişisel değişimleri yakından tanıyabilirsiniz. Uyum sağlamakta güçlük çektiğiniz noktalar ve gelişimsel meseleler ile daha iyi baş etmek için yeni yöntemler öğrenebilirsiniz.

İletişim Becerileri Eğitimi

İnsan ilişkilerinin temelinde iletişim becerileri yatar. İletişim becerilerini geliştirmek, kişinin hem kendini karşısındakine daha iyi anlatmasın hem de karşısındakini daha iyi anlamasına yardımcı olur.

İletişim Becerileri Eğitimi, iletişim kavramı ve temel iletişim türleri ile ilgili bilgi verirken, aynı zamanda çeşitli uygulamalarla kendi iletişim tarzınızla ilgili eğilimlerinizi fark etmenize yardımcı olur. Bu eğitim ile farkında olduğunuz ve olmadığınız iletişim engellerini ve onları nasıl en aza indirebileceğinizi de öğrenebilirsiniz.

Kaygı

Üniversite dönemi derslerle, ilişkilerle, hayatla ilgili bir çok kaygıyla doludur. Baş etmenin en iyi yolu ise kaygıyı tanımak ve anlamaktır.

Bu seminerde kaygı yaşantısının doğası, belirtileri, etkileri ve işlevi hakkında bilgi verilecektir. Bu bilgiler ışığında kaygının hayatınızın çeşitli alanlarındaki yansımalarını tanıyabilirsiniz. Bu bilgi ve farkındalık, kaygı ile daha iyi baş etmenizi sağlayacaktır.

DİĞER KONU BAŞLIKLARI

Yaratıcı potansiyeli ortaya çıkarma ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme,

Verimli ve planlı çalışma,

Geleceği planlama,

Kariyer gelişimi,

 

 

Başarıya giden yolda yetenek,

Motivasyon,

Stres ve kaygı,

İnternet ve Teknoloji Bağımlılığı,

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK EĞİTİM SEMİNERLERİ

Üstün zekâlı ve yetenekli çocukların eğitimi,

Okul genelinde ve/veya sınıf içinde müfredat/ders farklılaştırma,

Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme teknikleri,

 Öğretmen-öğrenci-ebeveyn ilişkileri,

Ergenlik Döneminde Gelişim ve Ergenlerle İletişim

                                                                                             

Ebeveyn Eğitimleri

 Eğer Bir çocuk, düşman bir çevrede yaşarsa kavga etmeyi öğrenir. Bir çocuk, korku içinde yaşarsa korkmayı öğrenir. Bir çocuk, kıskançlık içinde yaşarsa nefret etmeyi öğrenir. Bir çocuk, ona cesaret veren bir çevrede yaşarsa kendine güvenmeyi öğrenir. Bir çocuk, onu öven bir çevrede yaşarsa takdir etmeyi öğrenir. Bir çocuk, sevgi içinde yaşarsa sevmeyi öğrenir. Bir çocuk, kendine değer veren bir çevrede yaşarsa, bir gayesi olduğunu öğrenir. Bir çocuk, dürüst muamele görürse adaletin ne olduğunu öğrenir. Bir çocuk, doğruluk içinde yaşarsa hakikatin ne olduğunu öğrenir. Bir çocuk, daima dostluk, güler yüz anlayış gösteren bir çevrede yaşarsa dünyanın içinde yaşanacak güzel bir yer olduğunu öğrenir. Kısaca, çocuk yaşadığı çevreyi örnek almayı öğrenir. Anne ve babalar çocukları için en doğru olanı yapmak ve çocuklarının gelişime katkıda bulunmak isterler. Ancak anne ve babanın doğruları ve çocukları için yaptıkları, çocuklar için her zaman doğru ve iyi olmayabilir. Her anne ve babanın doğruları birbirinden farklı olduğundan çocuklara karşı tutum ve davranışları da farklı farklıdır. Çocuğunun kişiliğinin temel taşlarının oluştuğu okul öncesi dönemde ailenin çocuğa karşı olan tutum ve davranışları çok büyük önem taşımaktadır. 

Başlıca Konu Başlıkları

 • Çocuk Gelişiminde Anne Baba Tutumlarının Etkisi
 • Çocukluktan Ergenliğe Aile İlişkileri
 • Zor Çocuklar: Çocukta Uyum ve Davranış Sorunları (Tuvalet Sorunları, Uyku Bozuklukları, Korkular)
 • Çocuklarda Davranış Değiştirme: Olumsuzların Yerine Olumluları Koyabilme
 • Koruyuculuktan Sınırsızlığa: Ebeveyn Olarak Nerede Durmalıyım? Sağlıklı bağlılık
 • Aidiyet duygusu
 • Anne-Baba-Çocuk İletişim Becerilerini Geliştirme
 • Ergenliğin gelişimsel özellikleri
 •